mahārāṣṭrīya vipra āsi' tāṅhāre mililā
prabhu tāṅre sneha kari' kṛpā prakāśilā

 mahārāṣṭrīya vipra - the Maharashtrian brāhmaṇa; āsi' - coming; tāṅhāre - him; mililā - met; prabhu - Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre - to him; sneha kari' - showing His affection; kṛpā prakāśilā - distributed His mercy.


Text

The Maharashtrian brāhmaṇa came, and the Lord met him. Out of affection, the Lord bestowed His mercy upon him.

Purport