विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ।
ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥

vijayas tasya sambhūtyāṁ
tato dhṛtir ajāyata
tato dhṛtavratas tasya
satkarmādhirathas tataḥ

 vijayaḥ - Vijaya; tasya - of him (Jayadratha); sambhÅ«tyām - in the womb of the wife; tataḥ - thereafter (from Vijaya); dhṛtiḥ - Dhṛti; ajāyata - took birth; tataḥ - from him (Dhṛti); dhṛtavrataḥ - a son named Dhṛtavrata; tasya - of him (Dhṛtavrata); satkarmā - Satkarmā; adhirathaḥ - Adhiratha; tataḥ - from him (Satkarmā).


Text

The son of Jayadratha, by the womb of his wife Sambhūti, was Vijaya, and from Vijaya, Dhṛti was born. From Dhṛti came Dhṛtavrata; from Dhṛtavrata, Satkarmā; and from Satkarmā, Adhiratha.

Purport